Barbara Dobruń-Cegiełka

Absolwentka wydziału lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalizuje się w stomatologii dziecięcej. Członek Polskiego

Towarzystwa Stomatologicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach stomatologicznych.

W Furmańczyk Clinic to właśnie Pani Doktor dba o to, aby uśmiechy naszych najmłodszych Pacjentów były zdrowe i piękne.

Zobacz zespół